Τρίτη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Τρίτη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Η Τρίτη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ" πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2019. 

Δεύτερη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Δεύτερη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Η Δεύτερη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ" πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018. 

Εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Η εναρκτήρια συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ" πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018. 

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ