Η Σύμπραξη

 

50 και πλέον χρόνια αφιερωμένα στην Έρευνα και στην Καινοτομία.
TEKMON

Ψηφιοποίηση λειτουργιών και κρίσιμων επικοινωνιών.

Λογισμικό για τη συνεργασία ομάδων άμεσης επέμβασης.

Επ. Υπεύθυνος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Μαθηματικό
Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας
Oμάδα Κατανεμημένων Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ