Δήλωση αποποίησης ευθύνης / Disclaimer

Η κοινοπραξία εταίρων έρευνας «Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στον ιστοτόπο (website) είναι ορθά και πλήρη. Όμως, το Ο.Δ.Ο.Σ. – H.M.R.T. δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, και για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες προερχόμενες άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων. Οι διασυνδέσεις με άλλους ιστοτόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και το Σήραγγες.edu δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς. Το Ο.Δ.Ο.Σ. – H.M.R.T. δεν είναι υπεύθυνο για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των πληροφοριών και στοιχείων του ιστοτόπου.

Η χρήση και πλοήγηση στον ιστότοπο αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Ιδιαίτερα για τα θέματα ασφάλειας συγκεκριμένων οδικών σηράγγων και τις απαιτούμενες ενέργειες κατά τη διέλευση μέσω αυτών, οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες που αφορούν τις συγκεκριμένες σήραγγες όπως αυτές παρουσιάζονται από τον εκάστοτε διαχειριστή των σηράγγων.

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ