Κανόνες για ασφαλή διέλευση σε οδικές σήραγγες

Φυλλαδιο ΟΔΟΣ 1 200616 SUB

Η κοινοπραξία εταίρων έρευνας «Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί ότι οι παραπάνω οδηγίες είναι ορθές και έχουν εφαρμογή στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι χρήστες, κατά τη διέλευση από συγκεκριμένες σήραγγες, θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες που αφορούν αυτές τις συγκεκριμένες σήραγγες όπως παρουσιάζονται από τον εκάστοτε διαχειριστή των σηράγγων.

IRU  Οδηγίες για ασφαλή οδήγηση εππαγγελματιών οδηγλων σε σήραγγες

Ενημερωτικά φυλλάδια ελληνικών αυτοκινητοδρόμων

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΟΡΕΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ