Το Έργο

Image
Άξονας 1: Δημιουργία μεθόδου διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων
Στο έργο επιχειρείται η διερεύνηση της συστημικής αντιμετώπισης των εκτάκτων καταστάσεων με χρήση του μοντέλου θεωρητικού εντοπισμού και αποτίμησης των κινδύνων. Τα αποτελέσματα κωδικοποιούνται προσφέροντας τα πρωτογενή δεδομένα για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης των χειριστών. Παράλληλα αναπτύσσεται υπηρεσία βελτιστοποίησης χρήσης διαθέσιμων πόρων αλλά και των σχετικών διαδρομών επέμβασης. Τα παραπάνω συνεξετάζονται με υπάρχοντα πρωτόκολλα/διαδικασίες της Ε.Ο.Α.Ε. και απεικονίζονται στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων και εκτάκτων περιστατικών με χρήση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ