Σήμανση οδικών σηράγγων

1

 Μεταβλητή σήμανση ορίου ταχύτητας                                                           

 

 

 

 

 

 

 

2

 Ενεργοποιημένοι κόκκινοι σηματοδότες εντός της σήραγγας

:

 

 

 

 

 

 

3

Σημάνσεις Ε11 Α και Β (αρχή και τέλος σήραγγας)

 

 

 

 

 

4

Σήμανση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

 

 

 

 

5

Σημάνσεις που υποδεικνύουν την απόσταση ασφαλείας μεταξύ των οχημάτων

 

 

 

 

 

 

6

Σήμανση C6 (όριο ύψους οχήματος)

 

 

 

 

 

 

 

7

Σήμανση που ενημερώνει τους οδηγούς για το μήκος της σήραγγας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 Σημάνσεις με κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ