Σήραγγες αλφαβητικά

Κατάλογος σηράγγων

Γηροκομείου

 

Γενικές Πληροφορίες                  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σήραγγα Γηροκομείου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
Αυτοκινητόδρομος       Ε55 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
Οδικό Τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 820
Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 820

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ