Σήραγγες αλφαβητικά

Κατάλογος σηράγγων

Αγναντερού

 

Γενικές Πληροφορίες            
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σήραγγα Αγναντερού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 714  
Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 723

 

Ανηλίου

 

Γενικές Πληροφορίες            
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σήραγγα Ανηλίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 2202
Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 2152

 

Ανθοχωρίου

 

Γενικές Πληροφορίες            
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σήραγγα Ανθοχωρίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 717  
Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 706

 

Ασωμάτων

 

Γενικές Πληροφορίες            
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σήραγγα Ασωμάτων Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 855  
Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 779

 

Βασιλικού

 

Γενικές Πληροφορίες            
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σήραγγα Βασιλικού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 591
Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 454  

 

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ