Σήραγγες Μονής Κατεύθυνσης

Κατάλογος σηράγγων

Μονής Κατεύθυνσης

 • Ραψομμάτη

   

  Γενικές Πληροφορίες                     
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Ραψομμάτη Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1400
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1283

 • Σ1Ν

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Σ1Ν Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 823
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 846  

   

 • Σέλλιανης

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Σέλλιανης Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 479
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 518

   

 • Σελλών

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Σελλών Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 827
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 858  

   

 • Στέρνας

   

  Γενικές Πληροφορίες                      
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Στέρνας Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 940
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 915

 • Συμβόλου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Συμβόλου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1135
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1145

   

 • Συρτού

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Συρτού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1590
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1585

Σελίδα 3 από 3

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ