Σήραγγες Μονής Κατεύθυνσης

Κατάλογος σηράγγων

Μονής Κατεύθυνσης

 • Ευπαλίνος

   

  Γενικές Πληροφορίες         
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Ευπαλίνος Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε94 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 3+ΛΕΑ
  Οδικό Τμήμα Αθήνα-Πάτρα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1705
  Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε.  Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου  

 • Καλαμιών

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Καλαμίων Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 767  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 846

   

 • Καλογερικού

   

  Γενικές Πληροφορίες                     
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Καλογερικού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1500
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1500

 • Καρατζά

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Καρατζά Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 757
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 780  

   

 • Κατερίνης

  Γενικές Πληροφορίες           
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Κατερίνης Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε75 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 3+ΛΕΑ
  Οδικό Τμήμα Αθήνα-Εύζωνοι  Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1100
  Διαχειριστής  Αυτ/μος Αιγαίου Α.Ε Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1095

   

 • Κνημίδος

   

  Γενικές Πληροφορίες       
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Κνημίδος Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε75 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Αθήνα-Εύζωνοι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 2441 
  Διαχειριστής  Νέα Οδός Α.Ε.  Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 2315

 • Κοιλώματος

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Κοιλώματος Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1073
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1027

   

 • Κολλεγίου

   

  Γενικές Πληροφορίες             
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Κολλεγίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος         Ε64 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2+ΛΕΑ
  Οδικό Τμήμα Αργυρούπολη-Πικέρμι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 640
  Διαχειριστής  Αττική Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 560

 • Κρημνού

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Κρημνού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1103
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1095

   

 • Κωσταράκου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Κωσταράκου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 719  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 680

   

 • Μεσοβουνίου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Μεσοβουνίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 497
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 510  

   

 • Μετσόβου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Μετσόβου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 3570
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 3547

   

 • Μποζαΐτικα

   

  Γενικές Πληροφορίες                   
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Μποζαΐτικα Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε55 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 457
  Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 626

 • Νεοχωρίου (Αρκαδίας)

   

  Γενικές Πληροφορίες                      
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Νεοχωρίου (Αρκαδίας) Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 752
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 707

 • Νεοχωρίου (Θεσπρωτίας)

   

  Γενικές Πληροφορίες                  
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Νεοχωρίου (Θεσπρωτίας) Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 593  

   

 • Παναγιάς

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Παναγιάς Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 2665
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 2667

   

 • Παραμυθιάς

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Παραμυθιάς Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 965
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1189

   

 • Περιστερίου (Τ8)

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Περιστερίου (Τ8) Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 2596
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 2622

   

 • Πολυμύλου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Πολυμύλου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 798
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 802  

   

 • Πριονιών

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Πριονιών Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 764
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 763  

   

Σελίδα 2 από 3

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ