Σήραγγες Μονής Κατεύθυνσης

Κατάλογος σηράγγων

Μονής Κατεύθυνσης

 • Αγναντερού

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Αγναντερού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 714  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 723

   

 • Αίθρα

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Αίθρα Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε94 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 3+ΛΕΑ
  Οδικό Τμήμα Αθήνα-Πάτρα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1160  
  Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε.  Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου  

 • Ανηλίου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Ανηλίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 2202
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 2152

   

 • Ανθοχωρίου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Ανθοχωρίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 717  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 706

   

 • Αρτεμισίου

   

  Γενικές Πληροφορίες                    
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Αρτεμισίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1403
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1403

 • Αρχαιολογικού Χώρου

   

  Γενικές Πληροφορίες                   
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Αρχαιολογικού Χώρου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε55 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 699
  Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 626

 • Ασωμάτων

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Ασωμάτων Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 855  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 779

   

 • Βασιλικού

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Βασιλικού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 591
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 454  

   

 • Βελανιδιών

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Βελανιδιών Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 642
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 642  

   

 • Βενέτικου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Βενέτικου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 685  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 709

   

 • Βερμίου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Βερμίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 2223
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 2228

   

 • Βοτονοσίου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Βοτονοσίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 515
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 527  

   

 • Βριλησσίων

   

  Γενικές Πληροφορίες              
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Βριλησσίων Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος         Ε94 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2+ΛΕΑ
  Οδικό Τμήμα Ελευσίνα-Μαρκόπουλο Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 730
  Διαχειριστής  Αττική Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 940

 • Γεράνεια

   

  Γενικές Πληροφορίες         
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Γεράνεια Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε94 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 3+ΛΕΑ
  Οδικό Τμήμα Αθήνα-Πάτρα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 930  
  Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε.  Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου  

 • Γηροκομείου

   

  Γενικές Πληροφορίες                  
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Γηροκομείου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε55 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 820
  Διαχειριστής  Ολυμπία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 820

 • Γκρίκας

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Γκρίκας Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 642  
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 680

   

 • Διχαλορέματος

   

  Γενικές Πληροφορίες        
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Διχαλορέματος Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε75 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Αθήνα-Εύζωνοι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 702 
  Διαχειριστής  Νέα Οδός Α.Ε.  Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 674

 • Δρίσκου

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Δρίσκου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 4563
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 4581

   

 • Δύο Κορυφών

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Δυο Κορυφών Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 757
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 745  

   

 • Δωδώνης

   

  Γενικές Πληροφορίες            
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Δωδώνης Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος       Ε90 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Κήποι Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 3347
  Διαχειριστής  Εγνατία Οδός Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 3348

   

Σελίδα 1 από 3

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ