Ενδέκατη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Ενδέκατη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Η Ενδέκατη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ" πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021. 

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν: Ζήνας Νικόλαος  (TG),  Κοντογιάννης Σωτήριος (ΠΙ), Κοκκώνης Γεώργιος (ΠΙ), Σαραμούρτσης Αθανάσιος (ΕΟΑΕ), Τσαντσάνογλου Αθανάσιος (ΕΟΑΕ), Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Ντζερεμές Παναγιώτης (ΕΜΠ), Σίσιας Γεώργιος (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Γοδέβενος Γεώργιος (ΕΟΑΕ), Κωνσταντινίδου Μυρτώ (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Μουρελάτος Ανδρέας (ΕΚΕΦΕ «Δ»).  

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν η γενική πρόοδος του έργου και η προετοιμασία της άσκησης στη σήραγγα Βοτονοσίου. Έγινε αναλυτική ενημέρωση από τους υπεύθυνους φορείς για την εξέλιξη των παραδοτέων των ενοτήτων: ΕΕ2 (Π2.2), ΕΕ3 (Π3.1), ΕΕ4 (Π4.1/Π4.2/Π4.3) και ΕΕ5 (Π5.1/Π5.2/Π5.3) του έργου. 

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ