Συζήτηση της ανάγκης διαχείρισης της αβεβαιότητας σχετικά με τους χρήστες κατά την εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς σε οδικές σήραγγες

Συζήτηση της ανάγκης διαχείρισης της αβεβαιότητας σχετικά με τους χρήστες κατά την εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς σε οδικές σήραγγες

Αν και οι σήραγγες παρέχουν στους δρόμους πολλά πλεονεκτήματα, περιλαμβάνουν επίσης σημαντικούς κινδύνους. Ειδικά, τα ατυχήματα πυρκαγιάς είναι οι μεγαλύτερες απειλές για τις σύγχρονες σήραγγες. Σήμερα, η χρήση μεθόδων εκτίμηση κινδύνου έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση αυτών των ατυχημάτων και οι χρήστες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής τους. Ωστόσο, οι υπάρχουσες μέθοδοι παρουσιάζουν έλλειψη διαχείρισης της αβεβαιότητας που απορρέει από τους χρήστες.

Με την παρούσα εργασία, οι συντάκτες Δρ. Παναγιώτης Ντζερεμές, Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος και ο Καθηγητής Βρασίδας Λεώπουλος, στοχεύουν να συζητήσουν τους τρέχοντες τρόπους αναπαράστασης της αβεβαιότητας των χρηστών της σήραγγας, καθώς και να εισαγάγουν τη σημασία της διάκρισης αυτών των αναπαραστάσεων στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου.

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ