Αυτοκινητόδρομος Μορέας

 • Αρτεμισίου

   

  Γενικές Πληροφορίες                    
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Αρτεμισίου Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1403
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1403

 • Καλογερικού

   

  Γενικές Πληροφορίες                     
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Καλογερικού Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1500
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1500

 • Νεοχωρίου (Αρκαδίας)

   

  Γενικές Πληροφορίες                      
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Νεοχωρίου (Αρκαδίας) Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 752
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 707

 • Ραψομμάτη

   

  Γενικές Πληροφορίες                     
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Ραψομμάτη Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 1400
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 1283

 • Στέρνας

   

  Γενικές Πληροφορίες                      
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Σήραγγα Στέρνας Μονής/Διπλής Κατεύθυνσης Μ
  Αυτοκινητόδρομος      Ε65 Λωρίδες ανα Κατεύθυνση 2
  Οδικό Τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Μήκος (m) Δεξιού Κλάδου 940
  Διαχειριστής  Μορέας Α.Ε. Μήκος (m) Αριστερού Κλάδου 915

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ