Δωδέκατη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Δωδέκατη συνάντηση της ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ"

Η Ενδέκατη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου "ΟΔΟΣ" πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2021.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν: Ζήνας Νικόλαος  (TG),  Κοντογιάννης Σωτήριος (ΠΙ), Σαραμούρτσης Αθανάσιος (ΕΟΑΕ), Τσαντσάνογλου Αθανάσιος (ΕΟΑΕ), Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Ντζερεμές Παναγιώτης (ΕΜΠ), Σίσιας Γεώργιος (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Γοδέβενος Γεώργιος (ΕΟΑΕ), Κωνσταντινίδου Μυρτώ (ΕΚΕΦΕ «Δ»).  

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν η προετοιμασία της άσκησης στη σήραγγα Βοτονοσίου. Έγινε αναλυτική ενημέρωση από τους υπεύθυνους φορείς για την εξέλιξη των παραδοτέων: (Π3.1, Π3.3, Π4.3, Π5.2, Π5.3 & Π5.5) του έργου.

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ